Pedagogisk utvalg

Pedagogisk utvalg er et utvalg innenfor Preg barnehager AS. Pedagogisk utvalg skal arbeide for at Preg barnehagers mål med barnehagearbeidet blir virkeliggjort i barnehagene. I dette arbeidet skal utvalget bistå styret i selskapet.

Medlemmer i Pedagogisk utvalg 2023-2024

Olaug Merete Rong - daglig leder i Preg barnehager Toftøy og Preg barnehager Blomvåg

Solveig Hellevik Eide - daglig leder i Preg barnehager Ålesund.

Unn Aasgård - daglig leder i Preg barnehager Halden

Gjertrud Østvand - daglig leder i Lilleval barnehage, Nærøysund

Merete Edland Skibenes - daglig leder Preg barnehager Finnøy

Representanter fra fagledelse er med i pedagogisk utvalg