Verdiplattformen

Her finner du Preg barnehager sin verdiplattform.

Preg barnehager sin visjon: "Sammen om å sette verdifulle spor"

Verdiplattformen er et dokument som alle ansatte skal forplikte seg på. Den sier noe om hvem vi er, og hvilken visjon og hvilke verdier vi har. Verdiplattformen er tydelig på hvordan vi skal forholde oss i relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Den blir delt ut til ansatte og foreldrene i barnehagen.

Her kan du lese verdiplattformen:

 

Verdiplattformen er under revidering og blir lagt ut så snart den er klar