Fokusområder 2023 - 2024

Her er Preg barnehager sine fokusområder for perioden 2023 - 2024