Film om Preg barnehager

Fra 1. januar 2024 skiftet alle NLM-barnehagene navn til Preg Barnehager + lokalt stedsnavn. Navnet er nytt men menneskene, verdiene og visjonen vår er den samme som før. "Sammen om å sette verdifulle spor"