Rapport fra Teft familie Kenya

Margrethe Byrkjedal fra Lube barnehage har vært i Kenya, og gir oss her en liten rapport fra oppholdet.

Da er første gruppe barnehage i Teft familiebibelskole ferdig. Barnehagen hadde sin base i et hus, som var pusset opp til dette formålet. Det var ett rom til barnehagen og ett rom som fungerte som kontor.

Barnehagedagen startet kl. 08.00 og sluttet kl. 14.00.

Barnehagen var utstyrt med leker og bøker, bord og stoler. Det var i alt 6 barn - 3 barn på 4 år og 3 barn på 1-2 år, og to voksne – Teresia fra Kenya og jeg fra Norge. Det var en veldig flott gjeng , som hadde mye moro sammen. 

Av aktiviteter kan nevnes: samling, lek ute og inne, tur på tomta og formingsaktiviteter.

Siden vi var en del av Teft familiebibelskolen var det viktig at barna fikk med seg historier fra Bibelen. Vi hadde tema om skapelsen, Moses og  noen lignelser. Vi hadde og ukas sang og bibelvers.

Vi ble en godt sammensveiset gjeng  og barna ga uttrykk for at de trivdes. Vi hadde òg et tett og godt samarbeid med foreldrene.

 

Jeg ser tilbake på denne tiden med takknemlighet og glede og vil anbefale andre barnehageansatte til et opphold i Kenya i forbindelse med Teft familie barnehage.

 

Margrethe Byrkjedal, daglig leder i Lube barnehage i Sandnes