Barn hjelper barn i Kina

Tryggheim barnehage Vatne, har vært med på Barnas Misjonsprosjekt, som dette året har hatt fokus på Kina. Se link.