Gratulerer

Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste.

 

Gratulerer!

Kristin Svenskerud i Våk barnehage har fått Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste.  Dette er en påskjønnelse til "særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver".

 Ordfører Reidar Kaabbels  i Våler kommune overrekker.