Ny styrer i Fredtun barnehage

Tine Therese Lund er ansatt som styrer i Fredtun barnehage. Margrethe Thomassen vil fortsatt ha 20 % stilling i barnehagen, og arbeide 80% i administrasjonen i selskapet.

Tine er 34 år, og kommer fra Gressvik utenfor Fredrikstad. Hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i mangfold og fellesskap. Hun har også videreutdanning i pedagogisk veiledning. Hun har jobbet i barnehage i 15 år, både som assistent og pedagogisk leder.

Tine er opptatt av likeverd, inkludering og relasjonsarbeid i barnehagen, og hun er glad for å jobbe i en barnehage med tydelig kristen profil.

Vi ønsker Tine velkommen til NLM-barnehagene og Fredtun, og takker for innsatsen som Margrethe har gjort i barnehagen!