Ny styrer i Misjonshusets barnehage på Gjøvik

Sissel Solbu har nå sluttet som styrer i Misjonshusets barnehage på Gjøvik. Det er nå ansatt ny styrer, og hun heter Lill-Beathe Skumlien.

Lill-Beathe er 38 år og kommer fra en bygd litt utenfor Gjøvik. Hun er utdannet barnehagelærer, har en mastergrad i tilpasset opplæring, og videreutdanning i matematikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som både assistent og pedagogisk leder. I tillegg har hun jobbet noen år som spesialpedagogisk rådgiver i Statped, hvor hun jobbet med teamet rundt barn som hadde pådratt seg en ervervet hjerneskade av ulike årsaker, og veiledet PPT, samt personell i barnehage og skole omkring hvordan tilrettelegge på best mulig måte for barna når de kom tilbake til barnehage og skole.

Hun er spesielt opptatt av å jobbe med relasjoner, emosjoner, samspill og kommunikasjon, og har fokus på barns ressurser og muligheter. Hun har mye erfaring med å jobbe med COS – Circle of Security, og det å forstå og anerkjenne barns følelser og atferd, og møte det på en klok måte som voksen.

Vi ønsker Lill-Beathe lykke til som styrer, og ser fram til å samarbeide med henne videre fremover.