Bibelsamling i barnehagen

Ballbingen ble teaterscene der barn og ansatte ville fortelle historien om Jesus som velsigner barna.

I finværet valgte avdeling Vestigarden i Tryggheim barnehage, Ålesund å ha samlingsstund ute. Denne gangen i ballbingen. Vi synger kristne sanger og har bibelfortellinger som skolebarna og lærer på andre siden av gjerdet også får med seg. Kanskje en nabo også?

Vi hadde et enkelt dramastykke der den ene ansatte var disipler sammen med barna. Mødrene kom med barna sine til Jesus og ville at han skulle velsigne dem. Men disiplene synes ikke at Jesus skulle forstyrres så dem ville jage vekk mødrene.

Men da sier Jesus: «La de små barna komme til meg!»

Denne gangen brukte vi hjelpemiddelet «Kort og godt» som er laget i samarbeid mellom NLM-Ung og NLM-barnehagene. Kort med tekstforslag, sanger og aktivitet. Og et flott kart over Bibelens land. Vi hadde tent lys, hadde med oss gitar og sang «Jesus elsker alle barna»

Alle ansatte har fått nye T-skjorter til oppstarten med teksten fra Matteus; «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke for Guds rike tilhører dem».

Visjonen vår – «Sammen om å sette verdifulle spor» står på ryggen. Slik kan vi være med å peke på Jesus.