Kort og godt - Bibelfortellinger

Nytt verktøy i formidling av bibelhistorier.

«Kort og godt – Bibelfortellinger» har blitt til ved et samarbeid mellom NLM Ung og NLM-barnehagene. Opplegget inneholder et kart og 40 bibelfortellinger til bruk i barnelag, barnehager og andre arenaer for barn. Vi har i lengre tid etterlyst mer materiale for formidling av bibelhistorier, og har nå et verktøy som er lett tilgjengelig for alle å bruke. Det er Anne Kari Bjørling som har ide og utarbeidelse av kortene, hun er ansatt i en NLM-barnehage.

Mange barn og unge i dag har lite kjennskap til bibelhistoriene. I den offentlige skole og barnehage, blir dette ofte redusert til et minimum. Med dette opplegget ønsker vi å spre historiene fra Bibelen, slik at flere kan bli kjent med Jesus. Vi har laget et opplegg med ett kort for hver historie, med forslag til gjennomføring og aktiviteter til en samling.

Pakken kan bestilles hos Nlm ung på denne linken: https://www.nlm.no/bidra-i-arbeidet/skjemaer/bestillingsskjema-kort-og-godt/