Omsorg, bibel, kjærlighet og lederskap

Hvordan blir stemningen når godt over hundre engasjerte styrere fra barnehager med kristent verdigrunnlag samles til faglig utbytte over to dager? Det har IKO fått være med å kjenne på i 2019.

En god uke inn i det nye året var det igjen klart for samling i regi av IKO. Mer enn 130 barnehagestyrere kom reisende fra hele landet for å møtes til faglige samlinger, sosial mingling og erfaringsdeling på Gardermoen. Hvert andre år arrangerer IKOs barnehagekontor sammen med Barnehageforum en styrerkonferanse for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag.

Konferansen bestod av to dager, fylt med faglige og inspirerende foredrag for deltakerne. I løpet av gode pauser fikk de også besøkt utstillere, med relevante tilbud og faglige innspill.

Bredt og felles arrangement

Konferansen arrangeres av Barnehageforum som er et nettverk for organisasjoner som driver barnehager med kristent verdigrunnlag. Forumet ledes av IKOs barnehagekontor.

Barnehagekontoret ledes av rådgiver ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Helene Horsfjord – som begynte i den stillingen i høst. Hun hoppet rett inn i arbeidet med å arrangere denne konferansen.

– Det er en veldig givende og utfordrende jobb. Med denne konferansen har jeg etter kort tid i arbeidet med IKOs barnehagekontor fått møte mange av våre medlemmer og fått gode innspill til det videre arbeidet på barnehagekontoret. Det var selvfølgelig skummelt å hoppe rett inn i arbeidet med et så stort arrangement, men her fikk jeg møtt så mange flotte mennesker, og er klar for å arbeide videre for barnehager med et kristent verdigrunnlag.

Les mer om IKOs barnehagekontor her

Forske på kjærlighet

På programmet stod blant annet et foredrag med førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen i Sørøst-Norge, Teresa Aslanian. Hun har forsket på omsorg og kjærlighet i barnehagepedagogisk praksis, og kursdeltakerne fikk høre om hennes funn og refleksjoner.

– Omsorg er ikke bare en ting som skjer mellom mennesker, det er hele tiden en prosess, forteller Aslanian.

Gjennom eksempler fra bibelen, andre forskere, egne observasjoner og erfaringer, formidlet Aslanian sine hovedpoenger innenfor dette tema.

– Det er nødvendig å kunne være profesjonell, samtidig som man er omsorgsfull.

Min bibel, barnas bibel eller Bibelen?

Hvordan ser barnehagens bibel ut? Det var den røde tråden i foredraget til IKO-rådgiver Ingunn Aadland. Hun har en doktorgrad innen Det gamle Testamentet, og forsker blant annet på Bibel som ressurs for livstolkning, og på barnebibler. Hun har gjort en undersøkelse blant barnehager med kristent verdigrunnlag, om hvordan de bruker Bibel og bibelfortellinger i barnehagen, og hvilket utvalg av bibelfortellinger de bruker. Flere av deltakerne på konferansen var blant dem som hadde svart på undersøkelsen. Denne undersøkelsen ga henne spennende resultater, som hun reflektert gikk gjennom med deltakerne.

– Hvilke bibeltekster preger vår formidling, hvordan påvirker vi bibelfortellingene som formidles? Og hva gjør dette med vårt syn på Bibelen?

undersøkelsen viste at det var mange likheter mellom barnehagene og deres utvalg av bibelfortellinger, selv om begrunnelsen og refleksjonen rundt utvalget kunne variere. Dette engasjerte deltakerne.

 

 

 

 

Personlig innblikk på perledykking

Helt sist på programmet handlet det om å være perledykkere. Ragnhild Nilsen fikk samtlige deltakere til å lukke dataskjermene, sette seg på en ny stol, strekke seg, våkne opp og følge med. Til gjengjeld valgte hun å gå veldig personlig i foredraget sitt.

– Når du ser på din egen historie, dine egne perledykk. Når var det du først møtte på noen sår?

Og gjennom nære, personlige fortellinger om gjenkjennelige historier fra oppveksten på Sørlandet, engasjerte hun deltakerne i tanker om lederskap og medarbeiderskap.

«Dere må våge å ta makt», forklarte hun med personlige erfaringer og historier fra livet. Med sin bakgrunn fra pedagogikk, musikk, psykologi, ledelse innovasjon og entreprenørskap hadde hun mye å komme med til deltakerne.

Faglige input sammen med andre barnehager

Ved endt konferansen var stemningen positiv hos deltakerne.

– Det er godt å få nye input og ny inspirasjon, forteller en av deltakerne.

Blant deltakerne er det både enkeltstående barnehager, barnehager med felles eierorganisasjon og åpne barnehager. Barnehagene er tilknyttet ulike organisasjoner og trossamfunn. For flere av deltakerne er IKOs Styrerkonferanse ikke bare et sted for å få faglige foredrag, men like mye en arena for å møte styrere fra andre barnehager i lignende situasjoner og bygge nettverk.

– IKO er viktig!, presiserer en deltaker på vei ut, og takker for en god og variert konferanse.

Annbjørg Dalland / IKO