Styrersamling for NLM-barnehagene

Alle styrerne i NLM-barnehagene var samlet på styrersamling på Gardermoen 24.-25. september 2018.

Denne samlingen var en av de to årlige samlingene for styrere i NLM-barnehagene. Det var i alt 37 barnehager representert, i tillegg til administrasjonen. Vi hadde et todelt tema disse dagene. På dag en hadde vi besøk av Margunn Serigstad Dahle fra NLA Høyskolen. Hun deltar i et prosjekt i NLM-barnehagene med implementering av verdiplattformen. Hun presenterte et faglig og teoretisk grunnlag først, videre en praktisk og metodisk del, som styrerne skal arbeide med i egne barnehager nå i høst.

 

På dag to hadde vi personalledelse som tema. Vi hadde besøk av Anne Vikjord fra Pbl. Hun er utdannet jurist og er sertifisert i relasjonsledelse. Vi drøftet ulike problemstillinger i grupper, og fikk belyst ulike sider ved det å være leder, også i situasjoner som oppleves krevende.

 

To fine dager på Gardermoen, i det viktige arbeidet vi står i!