Medarbeidersamling i Nordvest

I april var alle ansatte i barnehagene i Møre og Romsdal samlet til medarbeidersamling. Tema for dagen var: "Barn og media"

Hvert år arrangerer barnehagene i Møre og Romsdal medarbeidersamling for alle ansatte. Dette er en fin mulighet til å treffe kollegaer fra de andre barnehagene, samt få kunnskap og inspirasjon med tilbake til egen barnehage. I år var Margunn Serigstad Dahle fra NLA invitert, med temaet "Barn og medier". Hun er en engasjerende foredragsholder, som har arbeidet mye med dette temaet. Margunn er førstelektor i Kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Det var Anita Woldsund og Sylvi Uren Bjørlykhaug som ledet dagen. Tove Aune Eskelund hadde en åpning, og Region Nordvest ved Geir Henning Tunheim hadde informasjon fra NLM.

Margunn Serigstad Dahle hadde den største delen av dagen. Hun ledet oss inn i et meget aktuelt og viktig tema, med stor kompetanse og erfaring på dette området.

Tove og Margunn

Takk for en god og inspirerende dag!