Verdiplattformen i ny utgave

NLM-barnehagene har revidert sin verdiplattform. Den har fått et nytt utseende, og er også noe oppdatert på innhold.

Verdiplattformen er et dokument som alle ansatte skal forplikte seg på. Den sier noe om hvem vi er, og hvilken visjon og hvilke verdier vi har. Verdiplattformen er tydelig på hvordan vi skal forholde oss i relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Den blir delt ut til ansatte og foreldrene i barnehagen.

Her kan du lese verdiplattformen:

VERDIPLATTFORMEN 06.09.17